investment

پول هدف نیست- بخش اول

پول هدف نیست… بخش اول موضوع این ترم از جایی آغاز شد که سر کلاسهای کوچینگ مدرسه پرواستارت آپ  یک سوال قدیمی و کودکانه مطرح کردم. ” اگه اونقدر پولدار بودی که هر کاری دلت می خواست می تونستی انجام بدی چیکار می کردی؟” محمد اولین نفری بود که جواب داد:« سریع از کلاس می …

پول هدف نیست- بخش اول Read More »