چگونه ایده هایمان را محقق کنیم

اینک تو را چه شد کای مرغ خانه‌گی…

اگر درس علوم دوران راهنمایی‌تان را به خوبی فرا‌گرفته باشید می‌دانید: «که درخت‌‌ها از دانه‌ها بوجود می‌آیند.» بیایید… می دانم یادتان رفته… خیلی چیزهاست که فراموش‌مان شده… بیایید یک یک سیب را در نظر بگیریم. از نظر گیاه شناسی یک سیب از سه قسمت اصلی تشکیل شده است: پوسته، گوشته، هسته. پوسته همان بخشی از …

اینک تو را چه شد کای مرغ خانه‌گی… Read More »