به آنها اعتماد کنیم و اگر کاری انجام می دهند آنها را بازخواست و شماتت نکنیم. و مرتبا مواردی که باید انجام دهند به آنها گوشزد نکنیم

Shopping Cart
اسکرول به بالا