فصل پنجم: ساماندهی دانش تخصصی( رایگان)


ساماندهی دانش تخصصی

 • در جهانی که ما زندگی می کنیم دانش و علم به قدری گسترده شده است که می توان به یقین گفت هیچکس نیست که بتواند به تنهایی به همۀ دانش دست بیابد.
 • گسترۀ علم از کلیات و علوم پایه ای تا جزئیات و علوم تخصصی گسترده شده است. علاوه بر این ها به دانش عملیاتی و کابردی نیاز هست که بتواند تئوری ها و نظریه ها را در دنیای واقعی و مکانیکی عملیاتی کند.
 • قطعا ً برای رسیدن به ثروت و موفقیت نیاز به دانش هست. دانش عمومی و اطلاعات کلی معمولاً کاربردی نیستند. در نتیجه برای ثروتمندی کمتر به آنها متکی هستیم. از طرفی دانش تخصصی کارآمد است و می توانیم برای کسب در آمد از تخصص خود بهره بگیریم.

اما در جهانی که همۀ جزئیات با هم کار می کنند و کاملاً مرتبط به هم هستند نیاز هست که دانش های تخصصی در یک مجموعه گرد هم بیایند. و این یعنی ساماندهی دانش تخصصی.

 • دانشی تخصصی که قادر است علوم تخصصی مختلف را کنار هم گرد بیاورد و آنها را سازماندهی و ساماندهی کند، دانشی است که می تواند ما را به ثروت های عظیم برساند.
 • انواع دانش های تخصصی لزوماً در ذهن یک نفر تنها نیست

 • این شخص به تنهایی می تواند با ساماندهی افراد متخصص که هر کدام بخشی از این دانش تخصصی را در اختیار دارند مجموعۀ کاملی از یک سیستم کارآمد را ایجاد کند.
 • افراد این مجموعه متخصصین گروه مغز متفکر هستند. آنها افرادی هستند که مثل یک مغز منفرد بر روی یک موضوع کار میکنند و مشکلات و چالش های آن موضوع را مرتفع می سازند.
 • تفاوت دیدگاه ها و تفاوت تخصص ها، محیط های زندگی متفاوت موجب می شود در یک تیم مغز متفکر ایدۀ کسب و کاری از جهات مختلفی مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
 • قطعاً در یک تیم کسب و کاری میزان اراده و انگیزۀ افراد و میزان یأس و امید هر کدام از اعضای تیم متفاوت است. پس حتی اگر یک یا چند نفر از اعضا نا امید و مأیوس شوند و اراده شان را در دستیابی به هدف از دست بدهند، سایر اعضای گروه مغز متفکر و تیم کسب و کاری که هنوز با امید و انگیزه به طرح شان باور دارند قادر خواهند بود، تیم و مجموعه را نجات دهند.
 • اما باید توجه داشت که تیم های کسب و کاری خود موجب بروز اختلاف نظرهای زیادی خواهد شد. اختلاف نظرها می تواند منجر به شکست تیم شود. اگر افراد یک تیم( مثلاً یک تیم استارت آپی یا تیم ورزشی) افرادی باشند که به سرعت تحت تأثیر دیگران و محیط قرار می گیرند، اختلاف نظرها می تواند آنها را از هدف اصلی منحرف کند و به مسیرهای حاشیه ای و بی هدفی ببرد. در نتیجه وجود یک رهبر پیشرو و توانمند کسی که بتواند مجموعه را هدایت کند و اختلاف نظرها را مدیریت کرده و اهداف و طرح های مورد نظر تیم را به آنها گوشزد کند و افراد را روی برنامه نگه دارد، ضروری به نظر می رسد.
 • یک رهبر باید خود از قدرت شخصیتی بالایی برخوردار باشدکه بتواند در برابر چالش ها و سختی ها مقاوت کند و با دیدن چشم انداز و دورنما تیم را برای دستیابی به هدف راهنمایی و هدایت کند.
 • رهبر کسی است که اعضای یک تیم کاملاً به دانش، عدالت، قدرت، تخیل و وجدان او اعتماد دارند. یک رهبر است که با ساماندهی دانش تخصصی سبب می شود بهره وری یک اکوسیستم کسب و کاری افزایش بیابد.
Shopping Cart
اسکرول به بالا