فصل نوزدهم: عادت سوم؛ امور مهم را در اولویت قرار دهید( رایگان)


 • فرد پیشرو کسی است که قبل از بروز یک رفتار با خودآگاهی کامل تسلط بر ارادۀ خود، با به کار انداختن تخیل و با وجدانی پاک دست به عمل می زند. در حالیکه پیرو کسی است که تحت تأثیر شرایط یا افراد دیگر ناخودآگاهانه و اغلب عجولانه و عصبی ست به اقدام می زند.
 • استفان آرکاوی می گوید: با نیمۀ راست مغز رهبری کن و با نیمۀ چپ مغز مدیریت.
 • ارادۀ مستقل به معنای توانایی تصمیم گیری صحیح و عمل به آن است. توانایی تأثیرگذاری به جای تأثیرپذیری.
 • درحالیکه رهبری تصمیم می گیرد امور مهم چه هستند، مدیریت است که برای دستیابی به آنها اولویت بندی می کند.
 • مرتب کردن کارها و در اولویت قرار دادن کارها ماهیت عادت سوم است و در واقع همان وظیفۀ مدیریت و وظیفۀ نیمکرۀ تحلیل گر و سنجش گر مغز است.
 • مهمترین کار یک مدیر زمان بندی ، ساماندهی و نظم بخشیدن به زمان است.
 • مدیریت زمان یعنی سازماندهی و اجرا بر اساس اولویت ها.
 • سوال های اساسی برای مدیریت زمان:
 • 1_ در حال حاضر در حال انجام چه کاری هستم؟
 • 2_ آیا کاری که انجام می دهم مهم است یا مهم نیست؟
 • 3_ آیا می توانم این کار را به بعد موکول کنم یا باید همین حالا آن را انجام دهم؟

 • افراد پیشرو خودشان تعیین می کنند که در چه زمانی چه کاری انجام دهند.

 • برای فرار از سردرگمی روزمره و تلف کردن وقت کافی است شما هدف صریح و روشن و مشخصی داشته باشید. راه رسیدن به هدف برای شما کاملا روشن و مشخص خواهد شد.
 • برای اینکه فرد پیشروتری باشید نیاز هست که عمدۀ فعالیت های خود را به ربع چهارم ساعت مدیریت زمان ببرید. یعنی کارهایی که اهمیت بالایی دارند ولی حتماً نباید آنها را به صورت فوری انجام داد. معمولا ً نمی شود از کارهای ربع اول که کارهای اورژانسی و ضروری و فوری اند چشم پوشی کرد. پس به ناچار باید از حجم کارهایی که در ربع دوم و سوم هستند کاهش بدهیم و وقت و انرژی بیشتری برای کارهای ربع چهارم بگذاریم. همیشه نتایج یک مسابقه در دورۀ تمرینات و آمادگی مشخص می شود و روز مسابقه تنها این نتایج نمود بیرونی پیدا می کند. تمرین باعث می شود که در لحظۀ آزمون ما سرعت عمل و دقت عمل بالاتری داشته باشیم و کیفیت کار به مراتب بالاتر خواهد رفت.
 • یکی از مهمترین تمرینات برای مدیریت زمان تمرین « نه گفتن» است.
 • مدیریت تابع رهبری است.
 • شخص سالم و به تعادل رسیده در هر چهار ربع ساعت مدیریت زمان اوقاتی را سپری می کند اما بخش عمده ای از زمانش را در ربع چهارم قرار می دهد.
Shopping Cart
اسکرول به بالا