آزمون‌ها

خودآزمایی موفقیت

همین حالا در خودآزمایی موفقیت شرکت کنید و میزان موفقیت خودتان را بسنجید!خودآزمایی موفقیت به شماخواهد گفت که در زندگی و کسب و کارتان چقدر فرد موفقی هستید! شما می توانید در پایان آزمون نتایج‌تان را با دیگر شرکت کنندگان مقایسه کنید!

blank

آزمون نهایی تا دندان مسلح

این آزمون فقط برای دانشجویان دوره ی آموزشی تا دندان مسلح طراحی شده و قابل دسترسی است. لطفاً اگر می خواهید از این آزمون استفاده کنید در دوره شرکت کنید.

آزمون تا دندان مسلح

چقدر در زندگی موفق هستی؟

آزمون «تا دندان مسلح» بر اساس یک دورۀ آموزشی به همین نام طراحی شده است. در دورۀ آموزشی «تا دندان مسلح» به زیر بنایی ترین فرمول موفقیت جهان پرداخته شده است و این دوره به شما خواهد گفت که باید چه جهان بینی و نگرشی داشته باشید؛ تا بتوانید در برابر مشکلات کوچک و بزرگ جهان تاب بیاورید و به جای خمودگی، افسردگی و تحت تأثیر شرایط بودن به حل مشکلات بپردازید.

 

سبد خرید
اسکرول به بالا