آزمون‌ها

آزمون نهایی تا دندان مسلح

این آزمون فقط برای دانشجویان دوره ی آموزشی تا دندان مسلح طراحی شده و قابل دسترسی است. لطفاً اگر می خواهید از این آزمون استفاده کنید در دوره شرکت کنید.

دسترسی به دوره را برایم فعال کن

آزمون تا دندان مسلح

چقدر در زندگی موفق هستی؟

آزمون «تا دندان مسلح» بر اساس یک دورۀ آموزشی به همین نام طراحی شده است. در دورۀ آموزشی «تا دندان مسلح» به زیر بنایی ترین فرمول موفقیت جهان پرداخته شده است و این دوره به شما خواهد گفت که باید چه جهان بینی و نگرشی داشته باشید؛ تا بتوانید در برابر مشکلات کوچک و بزرگ جهان تاب بیاورید و به جای خمودگی، افسردگی و تحت تأثیر شرایط بودن به حل مشکلات بپردازید.

این آزمون دارای جایزۀ ویژه است.


 

Shopping Cart
اسکرول به بالا