زیر بنایی ترین فرمول موفقیت جهان

تا دندان مسلح

درس اول

چگونه قدرت ذهن را در مسیر موفقیت به کار ببریم

جهان بینی افراد موفق چیست و ما چگونه جهان بینی مان را تغییر دهیم و به نگرش افراد موفق نزدیک کنیم؟ چرا افراد موفق تا رسیدن به اهدافشان کم نمی آورند و از تلاش باز نمی ایستند؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

40 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس دوم

نقش آرزو و رسالت فردی

چگونه هدف گذاری کنیم؟ چگونه برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی کنیم؟ چگونه رسالت فردی و دلیل وجودی مان را بیابیم؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

35 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس سوم

ایمان چیست؟

ایمان نقطه مقابل شک گرایی است. اما آیا شک گرایی بد است؟ چگونه از راه شک باید مسیر با اطمئنان و با آرامش ایمان را بیابیم؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

35 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس چهارم

خودتلقینی چیست؟

جنبه های مثبت و منفی خودتلقینی/ آیا خودتلقینی می تواند باعث بدبختی ما بشود؟ چگونه با خودتلقینی ناخودآگاه خود را تحت تأثیر قرار دهیم و رفتارهای سخت را به عادتی ساده بدل کنیم؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

20 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس پنجم

ساماندهی دانش تخصصی

ساماندهی چیست؟ آیا داشتن علم به تنهایی می تواند ما را ثروتمند کند؟ برای ثروتمندی چگونه باید دانش را ساماندهی کرد؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

20 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس ششم

تخیل؛ نیرویی که انسان را در طبیعت خاص می کند

قدرت تخیل خود را به کار بیندازید و قبل از اینکه آینده برسد آن را در اختیار بگیرید و اداره کنید.

این درس شامل موارد زیر می باشد

25 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس هفتم

طراحی مسیر

آیا برای زندگی خود مسیری تعیین کرده اید یا سوار بر اسبی هستید که خودش مسیرش را تعیین می کند؟ چگونه برای زندگی مان طرح و پروپوزال بنویسیم!

این درس شامل موارد زیر می باشد

32 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس هشتم

اراده کردن؛ مبارزه با غول تنبلی و تن پروری

چرا قهرمانان افرادی با اراده اند؟ چرا آنها می توانند ساعت پنج صبح از خواب بلند شوند و به دنبال تحقق برنامه هایشان بروند؟ چرا برای ما تمرین کردن اینقدر سخت و طاقت فرساست ولی برای قهرمانان یک نیاز غیرقابل چشم پوشی؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

18 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس نهم

طاقت بیار رفیق داریم می رسیم.

چطور توانمان را سهمیه بندی کنیم تا به پایان راه برسیم؟ چرا هر چه می رویم به خط پیروزی نمی رسیم؟پایداری چیست آیا فقط تحمل کردن درد و رنج است؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

22 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس دهم

یک بعلاوه یک مساوی با یازده

چطور خردجمعی می تواند آینده یک کسب و کار نجات دهد؟ آیا هر چه دیگران گفتند درست است؟ گروه مغز متفکر چه کسانی هستند؟ چطور یک گروه مغز متفکر استخدام کنیم؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

10 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس یازدهم

میل جنسی ما را موفق خواهد کرد

نباید میل جنسی را سرکوب کرد بلکه باید آن را رشد داد و از ارتقای نیازها در مسیر رسد و موفقیت بهره گرفت! /هرم نیازهای مازلو چیست و چطور از هرم نیازهای مازلو بالا برویم؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

21 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس دوازدهم

ناخودآگاه، کوه یخی در سرِ ما

ناخودآگاه پیست؟ فروید/یونگ/ لاکان_ آنچه باید بدانیم تا کنترل ناخودآگاه را در دست بگیریم!

این درس شامل موارد زیر می باشد

31 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس سیزدهم

رادیوی ترانزیستوری مغز

آیا در مغز ما دستگاه های گیرندگی و فرستندگی امواج هست؟ غدۀ چینه آل پیست و چگونه تحت تأثیر افکار دیگران واکنش نشان می دهد؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

42 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس چهاردهم

کارخانه ای به نام حس ششم

کارخانه ای به نام حس ششم/ چطور حس ششم خود را به کار بیندازیم؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

7 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس پانزدهم

تو از چه چیزی می ترسی

ترس های مهم ما کدامند و چطور می توانیم بر ترس های خود غلبه کنیم؟ ریشه های ترس های ما در نشناختن خودمان است.

این درس شامل موارد زیر می باشد

10 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس شانزدهم

پارادایم ها، الگوهایی که ما را موش آزمایشگاهی خود می کنند

اخلاقیات شخصیت و اخلاقیات منش/عادت مکمل میل و مهارت و دانش/ وابستگی استقلال و اتکای متقابل/ ارزش افزوده /اثربخشی و جعبه ابزاری برای موفقیت و بهبود شخصیت

این درس شامل موارد زیر می باشد

52 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس هفدهم

عادت اول: پیشرو باشید

خودآگاهی چیست؟ بین محرک و واکنش، انسان آزادی انتخاب دارد. دایره نفوذ و دایره نگرانی ما /بودن یا داشتن؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

57 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس هجدهم

عادت دوم: ذهنی از آخر شروع کنید

دو نیمکرۀ مغز و کارکردهای آن/ رنگها یا مهره ها؟ ارتباط انسان با شش جنبه زندگی/ همپوشانی تخیل و هدفگذاری با دهنی از آخر شروع کنید. چطور می توانیم با قدرت نیمۀ راست مغز آینده را پیش گویی کنیم؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

69 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس نوزدهم

عادت سوم: امور مهم را در اولویت قرار دهید

شما یک قهرمان هستید یا یک ضد قهرمان؟ شاید هم یک پیرو هستید! تفاوت های مدیر و رهبر کسب و کار؟ ما باید مدیر باشیم یا رهبر؟ آیا یک مربی دکمه های بازیکنان را فشار می دهد؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

62 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس بیستم

زیربنایی ترین فرمول موفقیت جهان

نموداری که باید به دیوار خانه بیاویزید. نگرانی نسبت عکس دارد با تسلط/ پیروزی های شخصی بر پیروزی های عمومی اولویت دارد./افزایش حساب بانکی عاطفی

این درس شامل موارد زیر می باشد

79 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس بیست و یکم

عادت چهارم: تفکر برد_برد داشته باشیم

شش الگواره تفکر/ ریشۀ اختلافات ما در کجاست؟ چطور یک رابطه را مدیریت کنیم تا همه سود ببرند؟

این درس شامل موارد زیر می باشد

44 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس بیست و دوم

عادت پنجم:اول درک؛ بعد تفاهم

درک متقابل چیست؟ قرار گرفتن آدمها در جایی که برای آن ساخته نشده اند بزرگترین عامل تلف کردن استعداد ها و توانایی های آنهاست./ نیاز های برآورده شده انگیزه ایجاد نمی کنند./اتوس- لوگوس- پتوس

این درس شامل موارد زیر می باشد

60 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس و بیست و سوم

عادت ششم: دستت را به من بده

ماهیت همکاری بها دادن به تفاوت هاست./ مهم نیست چه مقدار از یک کیک سهم شما می شود، مهم این است که کیک بزرگی بسازید./ یک چهارم نفود/یک چهارم نگرانی

این درس شامل موارد زیر می باشد

44 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

درس بیست و چهارم

عادت هفتم: اره را تیز کن!

تحلیلی کامل از نمودار تمرین/ آزمون/ واکنش / بیخیالی دسته بندی انسان ها به چهار گروه پیشرو/ ارادی/ واکنشی و بیخیال

این درس شامل موارد زیر می باشد

33 دقیقه ویدیوی آموزشی+ خلاصه مطالب+ پلتفرم آفلاین آموزشی موبایل + پلتفرم آفلاین آموزشی دکستاپ + پرسش و پاسخ

سلام

من وحید رمضانپور هستم.

در پانزده سال گذشته به دنبال پیدا کردن معنایی برای زندگی کتابهای زیادی را گشتم. خط به خط ده ها کتاب به دنبال ردپایی آشنا از دوستی که اسمش را از ابتدا نمی دانستم… متأسفانه هنوز که هنوز است پیدایش نکرده ام و باید همچنان دنبالش بگردم. شاید آخر این رفتن و گشتن بفهمیم که حضور آن دوست فقط یک شوخی بوده! شاید اصلاً کل زندگی یک شوخی است. فعلاً که شوخی شوخی بدجور ما را آوارۀ خودش کرده است.

اینها که می بینید نتیجۀ صدها ساعت شب بیداری و خواندن و نوشتن من است؛ در یکسال گذشته، به دنبال آن دوست قدیمی که زندگی را معنا بدهد.

روزی پادشاهی جوان به تاریخدانی جوان گفت:« از امروز وظیفه داری درمورد زندگی انسان ها تحقیق کنی و تاریخی از زندگی آنها را بنویسی!»تاریخ دان مشغول شد. هر سال پادشاه از تاریخدان می خواست کتاب تاریخش را برای او بیاورد اما تاریخ دان تنها جواب می داد :« هنوز خیلی مانده تا پایان کار!» بلاخره سال ها گذشت. هم شاه و هم تاریخدان هر دو مثل درختهای سالخورده و کهن شدند. 

شاه گفت:« چطور می توانم کتابی را که تو در این همه سال نوشته ای تنها در باقی کوتاه عمر بخوانم؟ آیا می توانی بگویی از همۀ تاریخ چه چیزی آموخته ای؟»

پیرمرد تاریخدان گفت:« آمدند، رنج کشیدند و رفتند.»

به قول داستایوسکی امیدوارم لایق رنج کشیدن خودمان باشیم.

من هم اگر بخواهم مثل آن تاریخ دان جوان چیزی بگویم، باید اعتراف کنم که؛ چقدر زمان ما برای نوشیدن یک لیوان آب از چشمه دانش کم است.

کوپن تخفیف ۹۵ درصدی

armey95

چیزهایی دیگری که در دورۀ آموزشی تا دندان مسلح خواهید داشت

مهم نیست چه مقدار از یک کیک سهم شما می شود؛ مهم این است کیک بزرگی بسازید. پیتر دراکر

انجمن پرسش و پاسخ مخصوص این دورۀ آموزشی

هر گونه سوأل یا مشکلی داشتید در انجمن این درس مطرح کنید تا به کمک ما یا سایر دوستان مشکلات شما رفع و سوألاتتان پاسخ داده شود.

بستۀ آموزشی آفلاین

شما می توانید کل دورۀ آموزشی را به صورت یک جا دانلود کنید و به صورت آفلاین استفاده کنید. همچنین می توانید پنل کاربری مدرسه پرواستارت آپ را داشته باشید و درس ها را روی دکستاپ یا موبایل خود به صورت آنلاین مشاهده کنید.

۸۷۰ دقیقه ویدیوی آموزشی تحلیلی

ویدیوهای تولید شده همه تحلیلی هستند و بر روی پاورپوینتهای بسیار جذاب همراه با موسیقی متن فوق العاده از آثار با ارزش جهان عرضه می شود. یادتان باشد حتماً موسیقی ها را به طور کامل گوش کنید چون این دوره به نحوی طراحی شده است که برای استراحت مغز و پرورش تخیل و افزایش یادگیری در زمانهای مناسب موسیقی متن قرار گرفته است.

گارانتی صد در بازگشت وجه

اگر به هر دلیلی از کیفیت یا کمیت دورۀ آموزشی «تا دندان مسلح» ناراضی بودید. ما به احترام شما تمام مبلغ دریافتی را خدمتتان تقدیم می کنیم.

ایده های نویی که جایی ندیده اید

تمام تحلیل هایی که در این دورۀ آموزشی انجام شده، دست اول است و کپی کاری از هیچ استاد یا تحلیلگری نیست. ما برای آموزشهای خودمان احترام قائلیم. ما حاضریم برای این منظور به شما ضمانت اصالت بدهیم.

گواهینامه دورۀ آموزشی

بعد از پایان دورۀ آموزشی و قبولی در آزمون گواهینامه مخصوص پرواستارت آپ را دریافت خواهید کرد. این گواهینامه امتیازی است برای شما که تا همیشه از ده درصد تخفیف برای تمام محصولات مدرسه پرواستارت آپ برخوردار باشید.

مدرسه پرواستارت آپ

با ما همراه باشید

Q
سبد خرید
اسکرول به بالا