کتاب دوم هفت عادت مردمان مؤثر

کتاب دوم – هفت عادت مردمان مؤثر

هفت عادت مردمان مؤثر (The Seven Habits of Highly Effective People) که در سال ۱۹۸۹ توسط استفان آر کاوی نوشته شده است، کتابی است مشهور در مورد مهارت های زندگی. این کتاب تا به حال به ۳۸ زبان ترجمه شده و 40 میلیون نسخه از آن در تمام دنیا به فروش رفته است. کاوی در …

کتاب دوم – هفت عادت مردمان مؤثر Read More »