پارادوکس انسان؛ در جستجوی آنچه می دانیم نخواهیم یافت.

پارادوکس انسان؛ در جستجوی آنچه می دانیم نخواهیم یافت. چه عواملی باعث می شود که پرسش از حقیقت به طور کلی و حقیقت انسان به طور  خاص بی پاسخ ترین پرسش باقی بماند. ۱ – محدودیت حواس ما در دریافت اطلاعات جهان بیرون ۲ – ویژگی سنسوری اینپوت مغز ما ۳ – ناهماهنگی و عدم …

پارادوکس انسان؛ در جستجوی آنچه می دانیم نخواهیم یافت. Read More »