تازه های مدرسه پرواستارت‌آپ

[smartslider3 slider=”7″]


تازه های مدرسه

تازه های مدرسه پرواستارت آپ

زیربنایی ترین فرمول موفقیت دنیا

تا دندان مسلح

در این دورۀ آموزشی بیشتر از هشتاد نوع ابزار، که زیر بنایی ترین ابزارهای موفقیت هستند، به شکلی مفصل مورد بررسی قرار می گیرند. چیزی که خود ما را شگفت زده می کند انسجام و هماهنگی و همکاری این ابزارها با هم است. برای یادگیری و به کار بستن این ابزارها کافی است به صورت زیربنایی با جایگاه هر کدام از این ابزارها در زندگی شخصی و معماری شدۀ مان آشنا باشیم.
ما به شما قول می دهیم چیزی که در پایان دوره شما را شگفت زده خواهد کرد؛
تغییر اساسی در نوع نگرش تان به زندگی و موفقیت است.

سبد خرید
اسکرول به بالا