بایگانی‌ها: آزمون‌ها

خودآزمایی موفقیت

«خودآزمایی موفقیت» دریافت نمرۀ بالا در آزمونی که در حال حاضر قصد انجامش را دارید نشان دهنده این است که نحوه اندیشه و تفکر شما به نحوی است که قادر هستید مشکلات جهان خودتان را به خوبی شناسایی کنید و بهترین تصمیم لازم را در برابر آن ها بگیرید. تصمیم گیری درست و اصولی در …

خودآزمایی موفقیت Read More »

آزمون نهایی تا دندان مسلح

در دورۀ آموزشی «تا دندان مسلح» به زیر بنایی ترین فرمول موفقیت جهان پرداخته شده است و این دوره به شما خواهد گفت که باید چه جهان بینی و نگرشی داشته باشید؛ تا بتوانید در برابر مشکلات کوچک و بزرگ جهان تاب بیاورید و به جای خمودگی، افسردگی و تحت تأثیر شرایط بودن به حل …

آزمون نهایی تا دندان مسلح Read More »

آزمون تا دندان مسلح

چقدر در زندگی موفق هستی؟

“چقدر در زندگی موفق هستی؟” آزمون «چقدر موفق هستی» بر اساس دوره آموزشی تا دندان مسلح طراحی شده است. در دورۀ آموزشی «تا دندان مسلح» به زیر بنایی ترین فرمول موفقیت جهان پرداخته شده است و این دوره به شما خواهد گفت که باید چه جهان بینی و نگرشی داشته باشید؛ تا بتوانید در برابر …

چقدر در زندگی موفق هستی؟ Read More »

سبد خرید
اسکرول به بالا