آزمون
اطلاعات تکمیلی
خودآزمایی موفقیت
خودآزمایی موفقیت به شماخواهد گفت که در زندگی و کسب و کارتان چقدر فرد موفقی هستید!

«خودآزمایی موفقیت»

دریافت نمرۀ بالا در آزمونی که در حال حاضر قصد انجامش را دارید نشان دهنده این است که نحوه اندیشه و تفکر شما به نحوی است که قادر هستید مشکلات جهان خودتان را به خوبی شناسایی کنید و بهترین تصمیم لازم را در برابر آن ها بگیرید.

تصمیم گیری درست و اصولی در لحظه لحظۀ زندگی، در نهایت ما را به سر منزل مقصود، سعادت، رفاه و خوشبختی خواهد برد.

 

اما یادتان باشد اگر نمره پایینی در خودآزمایی موفقیت گرفتید باید فکری به حال زندگی خودتان بکنید. چون ما یک بار بیشتر زندگی نمی کنیم و ارزش آن را دارد که زندگی مان را بر پایه اصول صحیح و بر پایه فکر و اندیشه پیش ببریم.

به قول سقراط که می گوید:« زندگی نیازموده ارزش زیستن ندارد.»

لطفاً گزینه‌ها را به نحوی که در زندگی روزمره‌تان واقعیت دارد انتخاب کنید و نه بر اساس آن چیزی که فکر می کنید گزینه‌ی درست‌تری هست.

تا دندان مسلح
دوره ی اموزشی بر اساس کتابهای بیندیشید و ثروتمند شوید ناپلئون هیل و هفت عادت مردمان مؤثر استفان آرکاوی
در دورۀ آموزشی « تا دندان مسلح» بیشتر از هشتاد نوع ابزار، که زیر بنایی ترین ابزارهای موفقیت هستند، به شکلی مفصل مورد بررسی قرار می گیرند. چیزی که خود ما را شگفت زده می کند انسجام و هماهنگی و همکاری این ابزارها با هم است. برای یادگیری و به کار بستن این ابزارها کافی است به صورت زیربنایی با جایگاه هر کدام از این ابزارها در زندگی شخصی و معماری شدۀ مان آشنا باشیم. این دوره به شما خواهد گفت که باید چه جهان بینی و نگرشی داشته باشید؛ تا بتوانید در برابر مشکلات کوچک و بزرگ جهان تاب بیاورید و به جای خمودگی، افسردگی و تحت تأثیر شرایط بودن به حل مشکلات بپردازید. ما به شما قول می دهیم چیزی که در پایان دوره شما را شگفت زده خواهد کرد؛

 تغییر اساسی در نوع نگرش‌تان به زندگی و موفقیت است.

سبد خرید
اسکرول به بالا