آزمون تا دندان مسلح

“چقدر در زندگی موفق هستی؟”

آزمون «چقدر موفق هستی» بر اساس دوره آموزشی تا دندان مسلح طراحی شده است. در دورۀ آموزشی «تا دندان مسلح» به زیر بنایی ترین فرمول موفقیت جهان پرداخته شده است و این دوره به شما خواهد گفت که باید چه جهان بینی و نگرشی داشته باشید؛ تا بتوانید در برابر مشکلات کوچک و بزرگ جهان تاب بیاورید و به جای خمودگی، افسردگی و تحت تأثیر شرایط بودن به حل مشکلات بپردازید.

سبد خرید
اسکرول به بالا