حس ششم

هر فکری در سر ما موجب ارتعاشات خاصی خواهد شد و این ارتعاشات امواجی از خود ساطع می کنند. می شود گفت امواج و ارتعاشات مغزی معرفی برای فکر کردن ماست. وقتی ارتعاشات فکری به مقدار زیادی افزایش یابد، شکلی از تفکر به نام تصور خلاق ایجاد می شود. فشار ناشی از پدیده های بیرونی …

حس ششم Read More »