ناپلئون هیل

خرد جمعی؛ قوه نیروی محرکه

خرد جمعی

جهان ما از ماده و انرژی و اطلاعات ساخته شده است. دانشمندان به نحوۀ چیده شدن و ارتباط مواد یا انرژی در یک سیستم اطلاعات می گویند. برخلاف ماده و انرژی که از قانون پایستگی تبیعیت می کنند، اطلاعات از قانون پایستگی تبیعت نمی کند. یک ماده می تواند با یک تغییر شیمیایی به مواد …

خرد جمعی Read More »

ساماندهی دانش تخصصی

ساماندهی دانش تخصصی

ساماندهی دانش تخصصی در جهانی که ما زندگی می کنیم دانش و علم به قدری گسترده شده است که می توان به یقین گفت هیچکس نیست که بتواند به تنهایی به همۀ دانش دست بیابد. گسترۀ علم از کلیات و علوم پایه ای تا جزئیات و علوم تخصصی گسترده شده است. علاوه بر این ها …

ساماندهی دانش تخصصی Read More »

خودتلقینی

خودتلقینی

خود تلقینی: اصطلاحی است برای همۀ خود القاها و خود تجویزهایی که از طریق حواس پنجگانه ذهن فرد را تحریک میکند. ما خودآگاهانه چیزهایی را تکرار می کنیم و با این تکرار آن ها را در اولویت های بالای ناخودآگاه ذخیره سازی می کنیم. پس خودتلقینی عاملی است که بین خودآگاه و ناخودآگاه پیوند ایجاد …

خودتلقینی Read More »

ایمان درس سوم

ایمان

طبیعت به ما می گوید هر عملی یک عکس العمل دارد. یا هر کنشی منجر به بروز یک واکنش می شود. هر علتی موجب بروز معلول خاصی است. با تکرار این فرایند به تجربه در خواهیم یافت که کدام علت موجب بروز چه معلولی خواهد شد. ایمان داشتن مرحله ای از ذهن است که می …

ایمان Read More »

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود ذهن ما در بدو تولد یک صندوقچۀ خالی است که در معرض اطلاعات و داده های جهان بیرون قرار می گیرد. این اطلاعات در ذهن ما ذخیره شده و پیوندهای سیناپسی خاص خودشان را تشکیل می دهند. این اطلاعات و داده های ذهنی هویت …

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود Read More »

سبد خرید
اسکرول به بالا