هفت عادت مردمان مؤثر

اول درک بعد تفاهم

عادت پنجم؛ اول درک _ بعد تفاهم

مراحل چیدن یک پازل: 1- بررسی منابع 2- بررسی نقشه( ذهنی از آخر شروع کنید.) 3- بررسی قطعات و طراحی مسیر و محدود کردن شیوه های عملکرد 4- مقیاس بندی کردن امکانات خود با نقشۀ نهایی ( برررسی هدف نهایی) 5_ دسته بندی ظرفیت ها و توانایی ها 6_ ترکیب قطعات : حفره ها برای …

عادت پنجم؛ اول درک _ بعد تفاهم Read More »

تفکر برد برد

عادت چهارم؛ تفکر برد – برد

دریک جامعۀ آرمانی هر فرد در جای درست خودش قرار دارد و با توجه به استعدادها و توانایی هایش قادر است کمبودهای اطرافیانش را جبران کند. همچنین در چنین جامعه منسجمی هست که فرد قادر است منابعی برای رفع نیازهایش پیدا کند. برای داشتن یک ارتباط منسجم و قوی نیاز هست که: 1- نیازهای شما …

عادت چهارم؛ تفکر برد – برد Read More »

ذهنی آز آخر شروع کنید

عادت دوم؛ ذهنی از آخر شروع کنید

ذهنی از آخر شروع کنید در واقع یک شیوۀ برنامه ریزی است. در اینجا مفهوم طراحی کردن مسیر که در گفتار ناپلئون هیل به آن پرداختیم، مستتر است. موضوع دیگر در ذهنی از آخر شروعکنید این است که شما قادرید انرژی تان را برای طول مسیر ذخیره سازی کنید. ذهنی از آخر شروع کنید یعنی …

عادت دوم؛ ذهنی از آخر شروع کنید Read More »

عادت اول پیشرو باشید

عادت اول؛ پیشرو باشید

این توانایی انسان که قادر است به فکر کردن خود؛ فکر کند یعنی خودآگاهی. خودآگاهی یعنی آگاه بودن به وجود خود در هستی. خودآگاهی به این معنا نیست که ما به تمام جنبه های درونی و روانی و زیستی مان آگاهی داریم. ما شناخت کافی و مسلم از خودمان نداریم. شناخت دیگران نیز از ما …

عادت اول؛ پیشرو باشید Read More »

سبد خرید
اسکرول به بالا