تا دندان مسلح

اره را تیز کن

عادت هفتم؛ اره را تیز کن

عادت هفتم در مورد تأمل کردن به روند زندگی خود است. تا در این فرصت به زندگی خود نگاه کنید و به گرایش هایی که نسبت به زندگی خود دارید؛ آگاهی پیدا کنید. نیاز هست که هر چند وقت یکبار بایستیم و با ارزیابی خود موقعیت را بسنجیم و شروع به بازسازی کنیم و به …

عادت هفتم؛ اره را تیز کن Read More »

تشریک مساعی

عادت ششم؛ تشریک مساعی

در یک تیم کاری، کارهای هر کدام از افراد جزئی از مجموعه ای سلسله مراتبی از کارهاست که در نهایت منجر به رسیدن به یک دستاورد می شود. یعنی بی توجهی ما به سایر افراد اجتماع و فقط تمرکز کردن روی هدف و برنامه شخصی خودمان اغلب موجب می شود که هیچ نتیجه ای از …

عادت ششم؛ تشریک مساعی Read More »

اول درک بعد تفاهم

عادت پنجم؛ اول درک _ بعد تفاهم

مراحل چیدن یک پازل: 1- بررسی منابع 2- بررسی نقشه( ذهنی از آخر شروع کنید.) 3- بررسی قطعات و طراحی مسیر و محدود کردن شیوه های عملکرد 4- مقیاس بندی کردن امکانات خود با نقشۀ نهایی ( برررسی هدف نهایی) 5_ دسته بندی ظرفیت ها و توانایی ها 6_ ترکیب قطعات : حفره ها برای …

عادت پنجم؛ اول درک _ بعد تفاهم Read More »

تفکر برد برد

عادت چهارم؛ تفکر برد – برد

دریک جامعۀ آرمانی هر فرد در جای درست خودش قرار دارد و با توجه به استعدادها و توانایی هایش قادر است کمبودهای اطرافیانش را جبران کند. همچنین در چنین جامعه منسجمی هست که فرد قادر است منابعی برای رفع نیازهایش پیدا کند. برای داشتن یک ارتباط منسجم و قوی نیاز هست که: 1- نیازهای شما …

عادت چهارم؛ تفکر برد – برد Read More »

افراد پیشرو و افراد واکنشی

الگوواره های اتکای متقابل

ویژگی افراد پیشرو 1_ انتخاب رفتار قبل از واکنش نشان دادن 2_ خودآگاهی 3_ رفتار کردن طبق اصول 4_ متعادل بودن ارتباطات با جنبه های مختلف زندگی 5_ متکی به خود بودن 6_ تأثیرگذاری به جای تأثیرپذیری 7_ آرامش درونی و بالا بودن عزت نفس 8 _ پذیرش مسئولیت و پذیرش عواقب آن حتا اگر …

الگوواره های اتکای متقابل Read More »

سبد خرید
اسکرول به بالا