تا دندان مسلح

امور مهم را در اولویت قرار دهید

عادت سوم؛ امور مهم را در اولویت قرار دهید

فرد پیشرو کسی است که قبل از بروز یک رفتار با خودآگاهی کامل تسلط بر ارادۀ خود، با به کار انداختن تخیل و با وجدانی پاک دست به عمل می زند. در حالیکه پیرو کسی است که تحت تأثیر شرایط یا افراد دیگر ناخودآگاهانه و اغلب عجولانه و عصبی ست به اقدام می زند. استفان …

عادت سوم؛ امور مهم را در اولویت قرار دهید Read More »

ذهنی آز آخر شروع کنید

عادت دوم؛ ذهنی از آخر شروع کنید

ذهنی از آخر شروع کنید در واقع یک شیوۀ برنامه ریزی است. در اینجا مفهوم طراحی کردن مسیر که در گفتار ناپلئون هیل به آن پرداختیم، مستتر است. موضوع دیگر در ذهنی از آخر شروعکنید این است که شما قادرید انرژی تان را برای طول مسیر ذخیره سازی کنید. ذهنی از آخر شروع کنید یعنی …

عادت دوم؛ ذهنی از آخر شروع کنید Read More »

عادت اول پیشرو باشید

عادت اول؛ پیشرو باشید

این توانایی انسان که قادر است به فکر کردن خود؛ فکر کند یعنی خودآگاهی. خودآگاهی یعنی آگاه بودن به وجود خود در هستی. خودآگاهی به این معنا نیست که ما به تمام جنبه های درونی و روانی و زیستی مان آگاهی داریم. ما شناخت کافی و مسلم از خودمان نداریم. شناخت دیگران نیز از ما …

عادت اول؛ پیشرو باشید Read More »

الگو واره ها و اصول| پارادایم ها

الگوواره ها و اصول | پارادایم ها

پارادایم ها همان روش هایی هستند که به واسطۀ آنها جهان را می بینیم و یا وضعیت پیرامون خود را می سنجیم. این دیدن نه به لحاظ بصری بلکه به لحاظ درک و تفسیر هست. بدون تغییر در شیوۀ دیدن نمی توان شیوۀ بودن را تغییر داد و برعکس. هویت و کیستی ما یا همان …

الگوواره ها و اصول | پارادایم ها Read More »

ترس

ترس

ترس های ما همگی ریشه در افکار ما دارند. شناخت درونی بهترین شیوه برای گریز از ترس های ماست. علاوه بر ترس ها، احتیاط بیش از حد هم می تاواند عامل دیگری برای درجا زدن ما و پیشرفت نکردن ما محسوب شود. انجام کارها را به تعویق انداختن، تنبلی کردن، مسامحه کاری، دنبال بهانه گشتن …

ترس Read More »

سبد خرید
اسکرول به بالا