تا دندان مسلح

خودتلقینی

خودتلقینی

خود تلقینی: اصطلاحی است برای همۀ خود القاها و خود تجویزهایی که از طریق حواس پنجگانه ذهن فرد را تحریک میکند. ما خودآگاهانه چیزهایی را تکرار می کنیم و با این تکرار آن ها را در اولویت های بالای ناخودآگاه ذخیره سازی می کنیم. پس خودتلقینی عاملی است که بین خودآگاه و ناخودآگاه پیوند ایجاد …

خودتلقینی Read More »

ایمان درس سوم

ایمان

طبیعت به ما می گوید هر عملی یک عکس العمل دارد. یا هر کنشی منجر به بروز یک واکنش می شود. هر علتی موجب بروز معلول خاصی است. با تکرار این فرایند به تجربه در خواهیم یافت که کدام علت موجب بروز چه معلولی خواهد شد. ایمان داشتن مرحله ای از ذهن است که می …

ایمان Read More »

آرزو اولین گام به سوی ثروتمندی

آرزو – رسالت شخصی

آرزو – رسالت فردی آنچه ناپلئون هیل از آن به عنوان آرزو نام می برد پیوند عمیقی دارد با مفاهیمی مثل رسالت فردی و هدف. انسان ها به عنوان یک موجود طبیعی به دنبال بقای بیشتر و بدست آوردن رفاه و آسایش بیشتر هستند. بدن و ذهن ما همیشه راهی را دنبال می کنند که …

آرزو – رسالت شخصی Read More »

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود ذهن ما در بدو تولد یک صندوقچۀ خالی است که در معرض اطلاعات و داده های جهان بیرون قرار می گیرد. این اطلاعات در ذهن ما ذخیره شده و پیوندهای سیناپسی خاص خودشان را تشکیل می دهند. این اطلاعات و داده های ذهنی هویت …

قدرت ذهن مردی که در فکر همکاری با توماس ادیسون بود Read More »

سبد خرید
اسکرول به بالا