خرد جمعی؛ قوه نیروی محرکه

خرد جمعی

جهان ما از ماده و انرژی و اطلاعات ساخته شده است. دانشمندان به نحوۀ چیده شدن و ارتباط مواد یا انرژی در یک سیستم اطلاعات می گویند. برخلاف ماده و انرژی که از قانون پایستگی تبیعیت می کنند، اطلاعات از قانون پایستگی تبیعت نمی کند. یک ماده می تواند با یک تغییر شیمیایی به مواد …

خرد جمعی Read More »