ناخودآگاه

ناخودآگاه

در مقایسه با مغز سایر موجودات مغز انسان دارای سه سطح است: قدیمی ترین مغز انسان که با سایر موجودات ( حتی مارمولک ها و تمساح ها) مشترک است، مغز قدیم است. وظیفۀ مغز اولیه یا مغز قدیم حفظ بقای ماست و کاملاً به شکل خودکار عمل می کند. دستورات لازم برای انجام وظایف اندام …

ناخودآگاه Read More »