ناپلئون هیل

ترس

ترس

ترس های ما همگی ریشه در افکار ما دارند. شناخت درونی بهترین شیوه برای گریز از ترس های ماست. علاوه بر ترس ها، احتیاط بیش از حد هم می تاواند عامل دیگری برای درجا زدن ما و پیشرفت نکردن ما محسوب شود. انجام کارها را به تعویق انداختن، تنبلی کردن، مسامحه کاری، دنبال بهانه گشتن …

ترس Read More »

حس ششم

هر فکری در سر ما موجب ارتعاشات خاصی خواهد شد و این ارتعاشات امواجی از خود ساطع می کنند. می شود گفت امواج و ارتعاشات مغزی معرفی برای فکر کردن ماست. وقتی ارتعاشات فکری به مقدار زیادی افزایش یابد، شکلی از تفکر به نام تصور خلاق ایجاد می شود. فشار ناشی از پدیده های بیرونی …

حس ششم Read More »

Receiving and sending the brain

گیرندگی و فرستندگی مغز

در مغز ما غدۀ بسیار کوچکی به اندازۀ دانۀ برنج وجود دارد که بر اثر تحریکات ناشی از امواج الکترومغناطیسی و فشار فیزیکی تحریک می شود. به این غده، غدۀ پینه آل یا صنوبری می گویند. تحقیقات جدید دانشمندان عصب شناسی نشان داده است که غدۀ پینه آل می تواند ناشی از امواج الکترومغناطیسی محیط …

گیرندگی و فرستندگی مغز Read More »

ناخودآگاه

ناخودآگاه

در مقایسه با مغز سایر موجودات مغز انسان دارای سه سطح است: قدیمی ترین مغز انسان که با سایر موجودات ( حتی مارمولک ها و تمساح ها) مشترک است، مغز قدیم است. وظیفۀ مغز اولیه یا مغز قدیم حفظ بقای ماست و کاملاً به شکل خودکار عمل می کند. دستورات لازم برای انجام وظایف اندام …

ناخودآگاه Read More »

ارتقای امیال

ارتقای امیال

نظریۀ نیازهای مازلو می گوید؛ نیازهای انسان دارای سطوح مختلف و سلسه مراتبی است. سطح اول نیازهای انسان نیازهای فیزیولوژیکی مثل نیاز به آب و هوا و غذا و برطرف کردن امیال جنسی است. سطح دوم نیازهای انسان نیاز به امنیت است. سطح سوم نیازهای انسان نیاز به محبت و تعلق داشتن به یک گروه …

ارتقای امیال Read More »

سبد خرید
اسکرول به بالا