عادت اول پیشرو باشید

عادت اول؛ پیشرو باشید

این توانایی انسان که قادر است به فکر کردن خود؛ فکر کند یعنی خودآگاهی. خودآگاهی یعنی آگاه بودن به وجود خود در هستی. خودآگاهی به این معنا نیست که ما به تمام جنبه های درونی و روانی و زیستی مان آگاهی داریم. ما شناخت کافی و مسلم از خودمان نداریم. شناخت دیگران نیز از ما …

عادت اول؛ پیشرو باشید Read More »